چیپس ترتیلا و سالسا

tortilla & salsa

مشاهده محصول

ناچو

nacho

مشاهده محصول

کِزوفرایز

queso fries

مشاهده محصول

سوپ روز فیدئو

fideo soup

مشاهده محصول

سالاد سزار

caesar salad

مشاهده محصول

سالاد کلاسیک

classic salad

مشاهده محصول

توستادا

tostada

مشاهده محصول

دیپ لوبیا

bean deep

مشاهده محصول

کاسادیا

kasadia

مشاهده محصول

سیب زمینی تنوری

scalloped potato

مشاهده محصول

سیب زمینی ساده

simple potato

مشاهده محصول

ایلوته

Elote

مشاهده محصول

سالاد فتوش

مشاهده محصول